Dzieci z grupy "Wiewiórki" wykonały drzewa metodą "Edukacja przez ruch" D. Dziamskiej. "Edukacja przez ruch" to system form i metod realizujący założenia integracji sensorycznej, wspomagający proces uczenia się. Integracja sensoryczna to spójność wykonywanych czynności, współwykonywanie, jednoczesność ( dzieci patrzą, słuchają, kreślą, chodzą, podczas gdy muzyka wyznacza rytm). Aktywność "Wiewiórek" opierała się na wspólnym działaniu, gdzie dzieci doskonale sobie poradziły.