2 października 2019r. w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z Policjantami z Komisariatu Policji w Gdańsku. Tematem spotkania było utrwalenie
z dziećmi zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i w domu. Pani Policjant, w formie praktycznej, przypomniała podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię.Następnie wytłumaczyła jak należy zachować się
 w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się  o pomoc w sytuacji zagrożenia.
Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonego gościa.