Akcja "KAŻDY MOŻE POMÓC" - Spełnij Marzenie

mikolaj.jpgDrodzy Rodzice !

Spełnijmy marzenia dzieci!

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie już po raz dwunasty organizuje akcję "Każdy może pomóc".

Dzięki niej spełniają się marzenia najmłodszych i najbardziej potrzebujących mieszkańców Gdańska - dzieci pochodzących z rodzin wspieranych przez MOPR. Marzenia można spełnić, odbierając zaszyfrowane listy przygotowane przez pracowników socjalnych, a mówiące o potrzebach najmłodszych. Na ich podstawie darczyńca przygotowuje paczkę. Akcja jest anonimowa: dziecko nie poznaje nazwiska darczyńcy, a osoba przygotowująca paczkę - nazwiska dziecka. Listy i upominki opatrzone są wyłącznie kodem.

Do każdej z grup trafi list od konkretnego dziecka. List jest jednie inspiracją do działania. To Państwo zadecydujecie jaką niespodziankę przygotujecie dla dzieci. Listy zostaną wywieszone w szatni.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich chętnych rodziców chcących włączyć się  do opisanej akcji o deklarowanie konkretnego wsparcia - wpisane na listę deklaracji zakupu konkretnej rzeczy dla dziecka, aby uniknąć dublowania się prezentów.

Wszystkie zakupione rzeczy należy dostarczyć do nauczycielek grup do 30 listopada 2023.

Paczki zostaną spakowane wspólnie z dziećmi i dostarczone do MOPR 04.12.2023r.

 

Dyrekcja, pracownicy

i Rada Rodziców Przedszkola nr 75