RAMOWY ROZKŁAD DNIA

06:00–8:00        schodzenie  się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci   lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, czynności opiekuńcze, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie, czynności porządkowe

08:00–8:10        Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów

08:10–8:30        Śniadanie.

08:30–9:00        zabawy dowolne z niewielkim udziałem nauczyciela

09.00-10.00  zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego. Zajęcia realizowane z całym oddziałem i w małych zespołach; nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących całościowy rozwój dziecka, wspieranie działań twórczych  podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką, literaturą

10.00-10.15       zdrowa przekąska

10:15–11:15      pobyt na świeżym powietrzu, realizacja różnych form aktywności ruchowej – zabawy na sprzęcie terenowym, zabawy sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace hodowlane, spacery , wycieczki (dobór zajęć uzależnia się od pogody i pory roku)

11:15–11:30      Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowo-higieniczne 

11:30–12:00      Obiad

12:00–13:30      Czas relaksu - odpoczynek poobiedni, leżakowanie słuchanie bajek , słuchanie muzyki, zabawy relaksacyjne

                        Zabawy dowolne , ćwiczenia utrwalające wiadomości z  zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia, artykulacyjne, oddechowe, itp., zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie, religia, gimnastyka korekcyjna, zabawy ruchowe

13:30-14:00       Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do posiłku, podwieczorek.

14:00–17:00      Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności
i zainteresowania dzieci, zabawy w ogrodzie przedszkolnym( w zależności od warunków atmosferycznych i pory roku) rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.