Rada Rodziców 2022/2023

Przewodnicząca: Katarzyna Werbowy 

Zastępca Przewodniczącej: Agnieszka Taczyńska

skarbnik:  Michał Sołdan

 sekretarz: Izabela Janicka - Kania

2. Komisja Rewizyjna 

Katarzyna Gołębiewska 

Dagmara Szadowiak - Wilczewska

Kontakt do Rady Rodziców: rr.przedszkole75.gdansk@gmail.com