Rada Rodziców 2021/2022

Przewodnicząca: Katarzyna Werbowy 

Zastępca Przewodniczącej: Agnieszka Taczyńska

skarbnik:  Karolina Tobolska 

 sekretarz: Paulina Pokojska 

2. Komisja Rewizyjna 

Katarzyna Gołębiewska 

Małgorzata Mach-Otterska 

Kontakt do Rady Rodziców: rr.przedszkole75.gdansk@gmail.com