Grupa

Nauczyciele

Adres e-mail

Grupa I

Celina Pokrzywiec

Olesia Bryndo

c.pokrzywiec@p75.edu.gdansk.pl

o.bryndo@p75.edu.gdansk.pl

Grupa II

Joanna Sikora

Lidia Marczyńska - dyrektor

Anna Bandelak - wicedyrektor

j.sikora@p75.edu.gdansk.pl

l.marczynska@p75.edu.gdansk.pl

a.bandelak@p75.edu.gdansk.pl

Grupa III

Magdalena Kowalczyk

Ewa Kowalczyk

m.kowalczyk@p75.edu.gdansk.pl

e.kowalczyk@p75.edu.gdansk.pl

Grupa IV

Klaudia Potrack

Małgorzata Kisiecka

k.potracka@p75.edu.gdansk.pl

m.kisiecka@p75.edu.gdansk.pl

Grupa V

Alicja Żuławska

Krystyna Fleiszerowicz

a.zulawska@p75.edu.gdansk.pl

k.fleiszerowicz@p75.edu.gdansk.pl

Grupa VI

Aleksandra Tarnopolska - Piątek

Ilona Pigońska

a.tarnopolska-piątek@p75.edu.gdansk.pl

i.pigonska@p75.edu.gdansk.pl

Grupa VII

Emilia Falk

Beata Weber - Kowalska

e.falk@p75.edu.gdansk.pl

b.weber-kowalska@p75.edu.gdansk.pl

Grupa VIII

Benigna Wejnerowska

Małgorzata Ceran

b.wejnerowska@p75.edu.gdansk.pl

m.ceran@p75.edu.gdansk.pl

LOGOPEDA

Monika Zalewska

m.zalewska@p75.edu.gdansk.pl

PSYCHOLOG

Urszula Bieniewicz

u.bieniewicz@p75.edu.gdansk.pl

PEDAGOG SPECJALNY

Monika Pestka

monpest9@edu.gdansk.pl