mikołajek Drodzy Rodzice! 

   Spełnijmy marzenia dzieci!

              Akcja „Każdy Może Pomóc”

                Spełnij MARZENIE

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie już po raz jedenasty organizuje akcję „Każdy może pomóc”. Dzięki niej spełniają się marzenia najmłodszych i najbardziej potrzebujących mieszkańców  Gdańska  – dzieci pochodzących z rodzin wspieranych przez MOPR. Marzenia można spełnić, odbierając zaszyfrowane listy przygotowane przez pracowników socjalnych, a mówiące o potrzebach najmłodszych. Na ich podstawie darczyńca przygotowuje  paczkę. Akcja jest anonimowa: dziecko nie poznaje nazwiska darczyńcy, a osoba przygotowująca paczkę – nazwiska dziecka. Listy i upominki opatrzone są wyłącznie kodem.

Do każdej z grup trafi  list z charakterystyką  konkretnego dziecka. List jest jedynie inspiracją  do  działania. To Państwo zadecydujecie  jaką niespodziankę przygotujecie dla dzieci. Listy zostaną wywieszone w szatni .

Zwracamy się z prośbą do wszystkich chętnych rodziców chcących włączyć się do opisanej akcji o deklarowanie konkretnego wsparcia - wpisanie na listę deklaracji zakupu konkretnej rzeczy dla dziecka , aby uniknąć dublowania się prezentów.                                                            

 Wszystkie zakupione rzeczy należy dostarczyć do nauczycielek grup do
5 grudnia 2022.
 

 Paczki zostaną spakowane wspólnie z dziećmi i dostarczone do MOPR 07.12.2022r                                             

                                                    Dyrekcja, pracownicy                                    

                                           i Rada Rodziców Przedszkola Nr 75