dzieci.png

Składanie deklaracji dotyczącej czasu pobytu dziecka
w przedszkolu osobiście w placówce:


28.03.2023 (wtorek) 9:00-11:30

29.03.2023 (środa) 10:00-15:00

30.03.2023 (czwartek) - 9:00 15:30

03.04.2023 (poniedziałek) 8:00- 10:00, 14:00-16:00

W terminie od 28 marca od godziny 08.00 do 3 kwietnia 2023 r.
do godziny 16.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola
potwierdzają wolę umieszczenia dziecka w placówce zakwalifikowania
poprzez podpisanie dostępnej w plikach do pobrania w systemie
rekrutacji deklaracji dotyczącej czasu pobytu dziecka w przedszkolu.
Podpisany dokument rodzice muszą przekazać na jeden z niżej
wymienionych sposobów:

- wrzucić ww. dokument do wrzutni znajdującej się przy wejściu do
przedszkola od strony ulicy Jaśkowa Dolina

- osobiście w przedszkolu

- przesłać przez ePUAP (
ePUAP - Przedszkole75gdansk/SkrytkaESP)
- podpisać deklarację w systemie Gdańskiej Platformy Edukacyjnej za
pomocą podpisu elektronicznego


Nie złożenie deklaracji w określonym terminie jest
równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

dzieci.png