Siedzibą przedszkola jest budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny na osiedlu Piecki - Migowo, u zbiegu ulic: Jaśkowa Dolina i Wileńska, otoczony pięknie utrzymanym ogrodem z nowoczesnym sprzętem rekreacyjnym i dużą ilością zieleni. W placówce funkcjonuje 9 oddziałów. Sale zabaw są jasne, kolorowe, wyposażone w adekwatny do wieku sprzęt, zabawki, pomoce dydaktyczne oraz zaplecze sanitarne. Posiadamy 2 sale gimnastyczne, gabinet terapii pedagogicznej i logopedycznej . Wiele uwagi poświęcamy racjonalnemu żywieniu dzieci. Kuchnia przedszkolna przygotowuje  smaczne, zdrowe posiłki, przestrzegane są diety dzieci z alergiami pokarmowymi.

Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna stosuje nowatorskie metody pracy. Jest kreatywna i bardzo  zaangażowana w swoją pracę. Systematycznie doskonali swoje umiejętności i poszerza wiedzę.

Priorytetem w pracy dla wszystkich pracowników placówki jest dobro dziecka i jego wszechstronny rozwój. Oferujemy  dzieciom: wycieczki w ciekawe miejsca, udział w lekcjach muzealnych, teatrzyki i koncerty w przedszkolu, zajęcia rytmiczno - umuzykalniające, wyjazdy do teatru Miniatura, lekcje biblioteczne, , bogaty kalendarz  imprez i uroczystości przedszkolnych, udział w konkursach lokalnych i ogólnopolskich, kółko plastyczne dla dzieci  przejawiających uzdolnienia plastyczne, zajęcia dodatkowe dostosowane do potrzeb dziecka i zgodne z oczekiwaniami rodziców.

Jesteśmy przedszkolem otwartym na współpracę ze środowiskiem lokalnym.  Zapewniamy rodzicom możliwość aktywnego udziału w życiu przedszkola.

Przedszkole posiada stronę internetową, dzięki której na bieżąco informujemy rodziców o ważnych wydarzeniach z życia przedszkola.

(p75.edu.gdansk.pl)