W grupie "Motylki" odbyły się zajęcia edukacyjne przeprowadzane w ramach akcji „NIEBIESKI ATMOLUDEK – Czyste powietrze dla każdego”. Na zajęciach omówiono temat powietrza oraz jego zanieczyszczeń. Dzieci dowiedziały się co to jest powietrze jak i gdzie powstają zanieczyszczenia powietrza i w jaki sposób można im zapobiegać. Poznały również znaczenie kolorowych atmoludków obrazujących stan jakości powietrza w województwie pomorskim. Zajęcia przeprowadzono w formie pogadanki aktywizującej z wykorzystaniem zabaw dydaktycznych :„Zatkany nos”, „Dmuchanie balonu”, „Dopasowanie Atmoludka” oraz „Naśladowanie atmoludka” . Na koniec "Motylki" otrzymały edukacyjne kolorowanki oraz kolorowe naklejki z postaciami atmoludków.