Dzieci z grupy Biedronek podczas zajęć z kluczami rozwijały ważne umiejętności matematyczne w zakresie: liczenia, klasyfikowania i porównywania.