Współorganizatorem placówki i jej pierwszym dyrektorem była Irena Pieczulis, którą na to stanowisko powołał Wydział Oświaty i Wychowania w roku 1982. W trudnym początkowym okresie funkcjonowania przedszkola wniosła ona bardzo duży wkład w przezwyciężanie różnego rodzaju trudności zapewniając nieustanny rozwój placówki.

15 sierpnia 1982 roku Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego w Gdańsku zwrócił się z prośbą do Kuratorium Oświaty i Wychowania Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku o wydanie decyzji w sprawie powołania z dniem 1 września 1982 roku Przedszkola nr 75 w Gdańsku-Wrzeszczu przy ulicy Wileńskiej 62. W odpowiedzi na prośbę powołano przedszkole o liczbie 165 miejsc, a orzeczenie organizacyjne z dnia 1 września 1982 roku podpisał Kurator Oświaty i Wychowania Aleksander Nawrot.

Niestety, z uwagi na niegotowość adoptowanego budynku, przedszkole rozpoczęło działalność w udostępnionych czasowo pomieszczeniach budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gdańsku przy ulicy Gojawiczyńskiej. W tym czasie oprócz problemów lokalowych przedszkole borykało się również z niedostatkiem odpowiedniej kadry pedagogicznej. Po ukończeniu adaptacji budynku i po otrzymaniu pozytywnej decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku przedszkole po roku korzystania z pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przeniosło się do swojego budynku przy ulicy Wileńskiej 62, gdzie rozpoczęło działalność z dniem 1 września 1983 roku. W nowo zaadoptowanym budynku, w części parterowej oprócz przedszkola mieściły się również klasy zerowe należące do Szkoły Podstawowej nr 1. Część szkolna budynku, mieszcząca się w przybudówce, została przekazana w roku szkolnym 1992/1993. Z przekazaniem pomieszczeń związane było też przejście do przedszkola pracujących tam nauczycieli. Z dniem 2 marca 1988 roku funkcję dyrektora objęła Ewa Romasz. Na to stanowisko została powołana przez Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego w Gdańsku.