Opis Projektu:

Bohater Tygodnia- to projekt, którego celem nadrzędnym jest wdrażanie dzieci do życia społecznego. Zaletą jest nabywanie wzorowych zachowań  i dawanie przykładu poprzez obserwację.
Ważnym środkiem wychowawczym jest wywołanie silnych, pozytywnych przeżyć oraz nagroda w postaci wyróżnienia i pochwały.

Każde dziecko może zostać Bohaterem, musi tylko nabyć ogólnie akceptowane zachowania, które wyróżnią go spośród innych. Dzieci mają możliwość przez cały tydzień wyróżnić się czymś szczególnym, u jednych będzie to np. niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują (drobna pomoc koleżeńska, chęć wzbogacania i urozmaicania kącików zainteresowań), u drugich m.in. poprawa zachowań niepożądanych (niestosowne zachowania do rówieśników, rodziców, nauczycieli oraz innych dzieci z przedszkola). Wybór bohatera wiąże się z przywieszeniem zdjęcia wyróżnionego dziecka na tablicy w szatni, dzięki czemu rodzic wybranego ucznia przygotowuje się do realizacji ustalonych na zebraniu zasad dalszej zabawy. Opiekunowie wraz z wybranym dzieckiem przygotowują ulubioną książkę i mogą przeczytać ją przed cała grupą. Rodzic prezentuje swój zawód, ucząc najmłodszych zasad wykonywanej pracy. Bohater może zaprezentować swoje umiejętności m.in. taneczne, wokalne, aktorskie, a także opowiedzieć o zainteresowaniach lub poeksperymentować z materiałami, które są w kręgu jego hobby. Przez 5 kolejnych dni 'Bohater Tygodnia' przynosi do przedszkola ulubioną zabawkę i pozwala na wspólną zabawę kolegom z grupy.

Dzieci uczą się zasad poprawnych zachowań, a także uczą sie od siebie nawzajem, jak postępować w codziennych sytuacjach;  ich starania są doceniane, chwalone i nagradzane. Współdziałają z rówieśnikami, rodzicami i nauczycielami, dzięki czemu przełamują nieśmiałość.

Metody:

 • praktyczne

Formy aktywności:

 • prezentacja własnych zainteresowań, hobby
 • słuchanie ulubionej książki Bohatera przez jego rodzica
 • możliwość przynoszenia przedmiotów należących do zainteresowań Bohatera
 • prezentacja swojego zdjęcia na tablicy "Bohater Tygodnia"

Efekty końcowe:

 • dziecko angażuje się w pomoc innym
 • dziecko chętnie uczestniczy w zorganizowanych zbiórkach na cele charytatywne
 • dziecko zna wartości wspólnych działań i potrafi je realizować
 • dziecko wie, w jaki sposób może komuś pomóc
 • dziecko zna zasady zawarte w Kodeksie Przedszkolaka
 • dziecko jest uczynne i usatysfakcjonowane z niesienia pomocy innym
 • dziecko zna zasady bezpiecznych zabaw
 • dziecko potrafi dzielić się
 • dziecko czerpie radość z dobrze wykonanych zadań
 • dziecko potrafi panować nad emocjami, przełamuje nieśmiałość