Założenia programu:

 • ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego
 • program adresowany jest do dzieci pięcioletnich i sześcioletnich, z udziałem rodziców i opiekunów
 • program stanowi pierwsze ogniwo  w cyklu programów  antytytoniowych
 • charakter profilaktyczny programu, ale przede wszystkim jego celem jest wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi
 • może być rozszerzony na środowisko lokalne

Cele główne programu:

 • wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy
 • zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń

Cele szczegółowe programu:

 • wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego
 • zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego
 • zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów
 • zwiększenie wrażliwości dzieci  na miejsca, w których mogą być narażane na wdychanie dymu tytoniowego