Program „Mamo, Tato, wolę wodę!” został zainicjowany przez Żywiec Zdrój S.A.
Kierowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat oraz  realizowany jest w 1500 przedszkolach w 170 miejscowościach w Polsce
Jego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie dziecka oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych wśród najmłodszych.
Partnerami merytorycznymi programu są Instytut Żywności i Żywienia oraz Instytut Matki i Dziecka.
IV edycja programu „Mamo, tato, wolę wodę!” została także objęta patronatem honorowym przez Ministra Edukacji Narodowej.
Jest on odpowiedzią na narastający w polskim społeczeństwie, zwłaszcza wśród dzieci, problem z nadwagą i otyłością. 
W ramach akcji będziemy promować nie tylko zdrowy tryb życia, kładąc nacisk na pra­widłowe odżywianie i aktywność.
Dzieci będą poznawały treści związane z programem  w towarzystwie  Zdrojka. 

CEL GŁÓWNY KAMPANII

 • Podniesienie poziomu wiedzy dzieci na temat właściwości wody oraz jej wpływu na życie i zdrowie człowieka

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • Uzasadnienie znaczenia prawidłowego odżywiania się i prowadzenia zdrowego trybu życia
 • Poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie
 • Przewidywanie skutków zjawisk zachodzących w przyrodzie
 • Poznanie sposobów oszczędzania wody w życiu codziennym
  Przystosowanie do działań twórczych w grupie

TREŚCI PROGRAMOWE:

 • Co to jest „woda” i skąd pochodzi
 • Znaczenie wody dla ludzi, roślin i zwierząt
 • Zdrowy tryb życia i aktywne formy wypoczynku
 • Znaczenie picia wody dla organizmu człowieka
 • Poznanie właściwości wody, obiegu w przyrodzie, stanów skupienia
 • Zastosowanie wody w życiu codziennym
 • Wyrabianie nawyku oszczędzania wody

Więcej informacji o programie i działaniach naszego przedszkola znajduje się na stronie:
http://www.wolewode.pl/kampania