Program autorski wspomagający rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym.

Cele:

  • Kształtowanie prawidłowego rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.
  • Poprawienie stanu mowy i wymowy.
  • Przygotowanie do zrozumiałego sposobu mówienia lub w inny sposób komunikowanieswoich potrzebach i decyzjach.