Dajmy szansę naszym dzieciom, by wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi

Nasza placówka od kilku lat realizuje program zdrowia emocjonalnego- " Cała Polaka czyta dzieciom"

 Program "Czytające Przedszkola" w ramach kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom"

Czytanie jest proste, tanie i dzieci je uwielbiają !

Cenne wskazówki Fundacji -  Co więcej:  codzienne czytanie dziecku dla przyjemności jest najskuteczniejszą metodą wychowania czytelnika - człowieka samodzielnie myślącego, posiadającego wiedzę i umiejętność jej poszerzania, kulturalnego, etycznego, z wyobraźnia, który umie radzić sobie w życiu przy użyciu rozumu a nie pięści.

Kampania "Cała Polska czyta dzieciom" jest skierowana głównie do rodziców. Jednak wielu rodziców nie znajduje motywacji ani czasu, by czytać dzieciom. Przedszkole może i powinno uzupełniać domowe czytanie a tam, gdzie całkiem go brak, dać zaniedbanym dzieciom szansę codziennego kontaktu ze słowem pisanym.

Głośne czytanie dzieciom jest dziś ważniejsze niż było kiedykolwiek w przeszłości:

 • lawinowo rośnie ilość informacji i wiedzy. Kto nie czyta, nie nadąży za zmianami we współczesnym świecie
 • czytanie chroni dzieci przed uzależnieniem od telewizji i komputerów
 • czytanie jest dobrą alternatywą dla fałszywych wartości masowej kultury

Nawyki umysłowe, przekonania i system wartości powstają w dzieciństwie.

Współczesne dzieci dorastają w ubogim językowo środowisku. Rodzice coraz mniej z nimi rozmawiają  i mało im czytają. Kontakt z żywym słowem wyparła telewizja, której narzędziem nie jest język lecz obraz. W efekcie dzieci coraz gorzej znają język, tymczasem język jest narzędziem myślenia - w tym także matematycznego. Dzieci słabo wyćwiczone w używaniu języka i w myśleniu, pozbawione wyobrażni, którą telewizja wypiera, będą miały trudności od pierwszych dni szkoły i w póżniejszym życiu. Przepaść intelektualna i emocjoinalna pomiędzy dziećmi, którym rodzice i wychowawcy dużo  czytają, a dziećmi pozbawionymi takiej stymulacji, w kolejnych latach dzieciństwa narasta.

 Przedszkole może i powinno odwrócić ten stan rzeczy, tym bardziej, że w wielu domach dorośli nie stanowią dobrego wzorca dla dzieci - sami mało czytają. Pod względem ilości czytanych książek Polska znajduje się w ogonie krajów rozwiniętych, przoduje zaś pod względem analfabetyzmu funkcjonalnego. Sytuacja taka grozi naszemu społeczeństwu pogorszeniem jakości życia i marginalizacją na arenie międzynarodowej. Jeśli nie przeciwstawimy się temu trendowi, będziemy przegrywać z mądrzejszymi - z tymi, którzy czytają

 Zapał do książek trzeba rozwijać w dzieciństwie, czytając dzieciom na  głos.

Odwrót od słowa pisanego jest szczególnie niebezpieczny w demokracji. "Naród, który mało czyta - mało wie. Naród, który mało wie, podejmuje złe decyzje - w domu, na rynku, w sądzie, przy urnach wyborczych" pisze Jim Trelease amerykański propagator czytania dzieciom.

Mądre książki są też nośnikami ważnych, uniwersalnych wartości moralnych. Czytanie uczy dzieci odróżniania dobra od zła i zachęca do refleksji nad konsekwencjami własnych słów i czynów. Jest to szczególni w ważne w dzisiejszym świecie, zdominowanym przez agresywne wzorce masowej kultury i pogoń za pieniądzem. Wobec narastającej demoralizacji młodego pokolenia nauczanie od najmłodszych lat wartości moralnych, takich jak uczciwość, szacunek, odpowiedzialność, życzliwość, rozum, odwaga czy sprawiedliwość staje się sprawą być albo nie być społeczeństwa i państwa.

 O przyszłości naszego kraju zadecyduje jakość ludzi, których wychowujemy dzisiaj.

 Proponujemy:

 • codzienne czytanie dzieciom przez wychowawców przez co najmniej  20 minut, o stałej porze. Można czytać kilka razy dziennie. Dzieciom, które nie mogą skupić uwagi, można pozwolić na cichą zabawę - w tym czasie też będą słuchały.
 • regularne zapraszanie rodziców, dziadków, innych dorosłych( seniorów, przedstawicieli ciekawych zawodów, harcerzy) aby czytali dzieciom
 • podjęcie współpracy z pobliską biblioteką i wprowadzenie regularnych wypraw do biblioteki, gdzie panie bibliotekarki będą czytały dzieciom

Czytaniu może towarzyszyć wiele zajęć inspirowanych lekturą. W salach powinny znajdować się półki z książkami dostępnymi dla dzieci.
Przy wyborze książek dla dzieci pomocą mogą być kryteria wyboru opracowane przez Fundację ABCXXI oraz lista tytułów rekomendowanych do czytania dzieciom.
Nasze Przedszkole należy do Klubu Czytających Przedszkoli Fundacji ABCXXI- "Cała Polska czyta dzieciom".

Tytuły rekomendowane przez Fundację - złota lista

 • M. Bogdanowicz (opracowanie) - Rymowanki, przytulanki
 • J. Brzechwa - Wiersze i bajki
 • J. Czapek - Opowieści o piesku i kotce
 • K. Czapek - Daszeńka
 • G. Delahaye - seria o Martynce
 • D. Gellner - Bajeczk
 • Cz. Janczarski - Miś Uszatek , Wędrówki Misia Uszatka
 • A. Lindgren - Lotta z ulicy Awanturników, Ja też chcę mieć rodzeństwo
 • H. Łochocka - O wróbelku Elemelku
 • S. McBratney - Nawet nie wiesz, jak bardzo  Cię kocham
 • N. Most, A. Rudolph - Wszystko moje , Co wolno, a czego nie wolno
 • B. Ostrowicka - Lulaki, Pan czekoladka i przedszkole
 • J. Tuwim - Wiersze dla dzieci
 • H. Ch. Andersen - Brzydkie kaczątko
 • W. Chotomska - Wiersze, Pięciopsiaczki
 • C. Collodi - Pinokio
 • W. Cztwrtek - O gajowym Chrobotku , Bajki z mchu i paproci
 • D. Inkiow - Ja i moja siostra Klara
 • A. Lindgren - seria o Pipi Pończoszance, Emil ze Smolandii
 • H. Lofting - seria o Doktorze Dolittle
 • K. Makuszyński - Przygody Koziołka Matołka
 • M. Musierowicz - Znajomi z zerówki
 • A. A. Milne - Kubuś Puchatek, Catka Puchatka
 • Z. Rogoszówna - Dzieci Pana Majstra
 • K. Siesicka - Idzie Jaś
 • M. Strzałkowska - Wierszyki łamiące języki
 • Wawiłow - Wiersze