Drodzy Rodzice!

Z radością informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019 przystąpiliśmy do:

MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO:
„MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”

Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą. 


Cele szczegółowe: 
a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych, 
b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela, 
c) wprowadzenie dziecka w świat literatury 
d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną, 
e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych, 
f) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego, 
g) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci, 
h) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli, 
i) kształtowanie postaw patriotycznych dzieci, 
j) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego, 
k) promocja przedszkola, 
l) rozwijanie współpracy między nauczycielami przedszkoli biorących udział. 

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019 


W ramach projektu „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” dzieci z naszego przedszkola będą brały udział w następujących modułach:
a) Mały Miś – czytające Przedszkolaki tzw. wersja przedszkolna 
b) Mały Miś uczy samodzielności 
c) 100-lecie niepodległości. Pokaż radość Przedszkolaku 
d) Kulinarne warsztaty z Małym Misiem 
e) Mały Miś i Dzień Bezpiecznego Internetu 
f) Kuferek Kreatywności Małego Misia 
g) Misiowe aktywności sportowe 
Wszystkie moduły opierają się na postaci Małego Misia – pełniącego rolę przewodnika po świecie literatury oraz na propagowaniu czytelnictwa.

 

Start projektu: 03.09.2018 r. Zakończenie projektu: 21.06.2019 r.

Organizatorem projektu w roku szkolnym 2018/2019 jest Grupa MAC S.A. (właściciel marek MAC Edukacja, MAC Technologie i MAC Dydaktyka), z siedzibą w Kielcach, przy ulicy Witosa 76 przy współpracy z CEBP 24.12 Sp. z o.o. wydawcą miesięcznika Bliżej Przedszkola. Autorem projektu jest Aneta Konefał, dyrektor Przedszkola w Kolbuszowej.