Mamo, Tato - pamiętaj !!!

 1. Kochaj swoje dziecko, ale wymagaj.
 2. Okazuj dziecku swoje uczucia.
 3. Przekazuj dziecku pozytywne informacje o nim (pochodząceod ciebie i osób trzecich).
 4. Dostrzegaj wszystkie osiągnięcia dziecka, nawet bardzo drobne.
 5. Doceniaj nawet niedokończone dzieło dziecka.
 6. Zanim skrytykujesz, pozwól dziecku wyjaśnić.
 7. Nie wyręczaj dziecka we wszystkich czynnościach.
 8. Pozwól mu na samodzielne działanie, zdobywanie umiejętności i doświadczeń.
 1. Pozwól dziecku podejmować decyzje o dodatkowych zajęciaciach innych sprawach.
 1. Pozwól dziecku poczuć jego sukces.
 2. Pokaż dziecku korzyści płynące ze spróbowania swoich sił w nowej dziedzinie.
 1. Okazuj dziecku swoją wiarę w jego sukces.
 2. Zaufaj dziecku i okazuj mu zaufanie.
 3. Naucz się rozmawiać z dzieckiem.
 4. Naucz się słuchać dziecka.
 5. Nie prowadź wyłącznie monologu.
 6. Rozmawiaj z dzieckiem wtedy, gdy panujesz nad swoimi emocjami.
 7. Nie obarczaj dziecka poczuciem winy.
 8. Wyszukuj pozytywy w każdej sytuacji.
 9. Okazuj zainteresowanie zamiast kontrolować.
 10. Nie mów ,,nigdy”, ,,wszystko” i ,,zawsze”.

Jeśli pojawią się trudności w jakimkolwiek obszarze rozwoju dziecka:

 1. Staraj się zrozumieć swoje dziecko, jego potrzeby, możliwości

    i ograniczenia, aby zapobiec trudnościom.

 1. Spróbuj jak najwcześniej zaobserwować trudności dziecka:

    na czym polegają i co jest ich przyczyną. Skontaktuj się

    ze specjalistą (psychologiem, pedagogiem, logopedą).

 1. Zaobserwuj w codziennej pracy z dzieckiem, co najskuteczniej

     pomaga mu. Korzystaj z odpowiedniej literatury i fachowej

     pomocy   nauczyciela -terapeuty (w formie terapii indywidualnej

     i grupowej).

 1. Bądź w stałym kontakcie z nauczycielem.
 2. Bądź życzliwym, pogodnym, cierpliwym przewodnikiem

     i  towarzyszem swego dziecka w  jego kłopotach.

 1. Chwal i nagradzaj dziecko nie tyle za efekty jego pracy,

      ile za włożony w nią wysiłek.

 1. Spraw, aby praca z dzieckiem była przyjemna dla was obojga.